• Your Partner in Healthcare and ICT Solutions

Wij bieden de COVID-19 antigeen sneltest aan met de daarbij behorende informatie te vinden op onze website en de handleiding bijgevoegd in de verpakking.

Deze test dient uitgevoerd te worden door medisch geschoolde professionals. Formex Medical is niet verantwoordelijk voor gebruik of interpretatie van de test. Door gebruik te maken sluit u aansprakelijkheid voor Formex Medical uit.

Voordat de test wordt afgenomen en u in nabijheid komt van de te testen persoon dient u uzelf te voorzien van de vereiste beschermingsmiddelen. Richtlijnen hiervoor zijn te vinden op de website van het RIVM (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19). Belangrijk is dat u uzelf beschermt en de te testen personen. Lees hiervoor ook de richtlijnen van het RIVM.

Deze test dient NIET ter vervanging van de tests bij de GGD, maar dient als hulpmiddel bij de vroege diagnose van infecties met COVID-19. Zoals bij alle diagnostische tests, is dit een hulpmiddel bij de diagnose die de professional stelt. Mogelijke besmettelijkheid van de geteste personen kan niet worden uitgesloten op basis van een negatief testresultaat gezien de specificiteit van 98.6%. Indien het testresultaat negatief is en de klinische symptomen houden aan, neem dan contact op met uw huisarts.

Testen kunnen niet worden geretourneerd.